Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy xét nghiệm điện giải tự động đo các thông số Na/K/Cl/Ca

Model : KS401

Xuất xứ: B&E Diagnostics Inc - Trung Quốc

Máy xét nghiệm điện giải  tự động đo Na/K/Cl

Model : CBS 3

Xuất xứ: B&E Diagnostics Inc- Trung Quốc

Máy xét nghiệm điện giải đo Na/K/Cl

Model : CBS-300

Xuất xứ: B&E Diagnostics Inc  -Trung Quốc

Máy xét nghiệm điện giải đo Na/K/Cl/Ca/Ph

Model : CBS-400

Xuất xứ: B&E Diagnostics Inc -Trung Quốc

Máy xét nghiệm điện giải đo Na/K/Cl/Ca/Ph

Model : CBS-4

Xuất xứ: B&E Diagnostics Inc - Trung Quốc