Hóa Chất Xét Nghiệm Sinh Hóa ERBA- Đức

Hóa Chất Xét Nghiệm Sinh Hóa

Xuất Xứ: ERBA- Đức

Sử Dụng Cho Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa HITACH 911, 912, 917 , AU 400. Au 680

Thông số kỹ thuật
Albumin                                       5 x 50ml, standard 1x5ml Erba-Đức  250
Alkaline phosphat                           R1: 4x30ml,R21x30ml           Erba-Đức  150
Amylase                                                                       5x20ml Erba-Đức  100
Bilirubin direct                               R1: 4x40ml, R2 4x10ml Erba-Đức  200
Bilirubin Total                                 R1: 4x40ml,R2:4x10ml Erba-Đức  200
Bilirubin Total Direct                     R1: 4x40ml,R2:4x10ml Erba-Đức  200
Calcium                                            2x50ml standard1x5ml Erba-Đức  100
Cholesterol                                    4x50ml, standard 1x5ml Erba-Đức  250
CK-MB                                              R1: 2x40ml,R2 2x10ml Erba-Đức  100
CK-NAC                                          R1: 2x40ml,R2: 2x10ml Erba-Đức  100
Creatinine        R1: 2x50ml, R2: 2x50ml, standard1x5ml Erba-Đức  200
Gamma-GT                                    R1: 4x10ml, R2: 1x10ml Erba-Đức  50
Glucose                                         5x60ml, standard 1x5ml Erba-Đức  300
GOT-AST                                       R1: 4x60ml, R2: 1x60ml  Erba-Đức  300
GPT-ALT                                         R1: 4x60ml,R2: 1x60ml Erba-Đức  300
Protein Total                                 5x50ml, standard 1x5ml Erba-Đức  250
Triglycerides                               2x50ml, standard 1x5ml Erba-Đức  100
Urea                  R1: 4x30ml, R2: 1x30ml, standard 1x5ml Erba-Đức  150
Uric acid                                         2x50ml, standard 1x5ml Erba-Đức  100
Control N – kiểm tra giá trị QC ĐỨC 

Review Hóa Chất Xét Nghiệm Sinh Hóa ERBA- Đức

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Hóa Chất Xét Nghiệm Sinh Hóa ERBA- Đức
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào