Hóa chất sinh hóa AuDit cho máy Hitachi & AU

Hóa Chất xét nghiệm sinh hóa sử dụng cho máy HITACHI & AU

Xuất xứ: AUDIT – ILEN

hông số kỹ thuật

Danh Sách hóa chất xét nghiệm Sinh hoa sử dụng cho máy xét nghiệm HITACHI & AU .

DE
R1 R2 METHOD  
AAU3092 ACE 4x20ml   UV / KINETIC
AAU509 ACETOMINOPHEN 1x40ml 1x20ml ENZYMATIC
AAU307 ALBUMIN 4x60ml   BCG
AAU317 ALBUMIN 4x60ml   BCG
AAU721 ALP 12x70ml 4x40ml DGKC
AAU731 ALP 12x70ml 4x40ml IFCC
AAU702 ALT 4x50ml 4x25ml IFCC
AAU1007 AMMONIA 5x24ml 2x12ml UV / KINETIC
AAU103 AMYLASE 4x40ml   CNPG3
AAU109 α-1-ANTITRYPSIN 4x30ml 2x12ml IMMUNOTURB
AAU609 APO A1 4x30ml 2x12ml IMMUNOTURB
AAU809 APO B 4x30ml 2x12ml IMMUNOTURB
AAU4082 ASO 4x31ml 1x20ml LATEX
AAU703 AST 4x25ml 4x25ml IFCC
AAU1101 BICARBONATE (CO2) 6x20ml   COLOUR / ENZ
AAU2152 BILIRUBIN DIRECT 5x50ml 1x50ml DPD
AAU205 BILIRUBIN TOTAL 4x50ml 4x50ml O’LEARY
AAU215 BILIRUBIN TOTAL 4x30ml 4x30ml O’LEARY
AAU807 C3 4x30ml 2x12ml IMMUNOTURB
AAU808 C4 4x30ml 2x12ml IMMUNOTURB
AAU102 CALCIUM ARSENAZO III 4x60ml   ARSENAZO III
AAU112 CALCIUM ARSENAZO III 4x30ml   ARSENAZO III
AAU1102 CERULOPLASMIN 2x20ml 2x5ml IMMUNOTURB
AAU714 CHOLESTEROL 8x60ml   COLOUR / ENZ
AAU1001 CHOLINESTERASE 4x40ml 2x20ml COLOUR / ENZ

Review Hóa chất sinh hóa AuDit cho máy Hitachi & AU

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Hóa chất sinh hóa AuDit cho máy Hitachi & AU
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
    +

    Chưa có đánh giá nào.

    Chưa có bình luận nào